Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Aulia

DKM Nurul Aulia

Berbagai Kegiatan DKM Nurul Aulia

Dinniyah Takmiliyah Nurul Aulia

DKM Nurul Aulia

Aktivitas Dinniyah Takmiliyah Nurul Aulia

LAZIS Yayasan Nurul Aulia

LAZIS yang amanah, profesional dan transparan di Jawa barat. Mewujudkan optimalisai pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang berintegritas dan dipercaya menuju masyarakat yang bertaqwa dan sejahtera.

Lembaga Lazis

Peran & Fungsi LAZIS Yayasan Nurul Aulia:

  1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran menunaikan ibadah ZIS
  2. Mengumpulkan dan mengelola dana ZIS
  3. Menyalurkan ZIS kepada Mustahik
  4. Membuat laporan periodik bulanan maupun tahunan

Program Lazis

Beragam Penyaluran Dana LAZIS kepada Mustahik

Pendidikan

Berbagai jenis beasiswa pendidikan yang diberikan, di antaranya beasiswa prestasi, beasiswa yatim, beasiswa guru & karyawan dan Rumah yatim

Sosial Kemanusiaan

Pembinaan dan santunan fakir miskin, pembinaan dan santunan anak yatim dan kurang mampu, dan pembinaan dan bantuan korban bencana.

Wirausaha

Pembinaan usaha masyarakat kurang mampu dan bantuan modal bagi usaha kecil.

Santunan Insidental

Perayaan Hari Besar Islam dan
milad Yayasan Nurul Aulia.