EDUZIS

EDUZIS

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. QS. At-Taubah Ayat 103

Rasulullah Saw., mewajibkan zakat fithri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ied. (HR. Bukhari)
Alhamdulillah tahun 2023 Yayasan Nurul Aulia melaksanakan kegiatan EDUZIS yaitu kegiatan pembelajran menunaikan zakat yang dillaksanakan oleh seluruh siswa RA, SD, dan SMP.
kegiatan ini bertujuan melatih rasa kepedulian dan tanggungjawab terhadap perintah yang Allah tetapkan. selain itu kegiatan eduzis ini bisa turut meringankan serta memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam menyambut Idul Fitri Tahun Ini.